Spłacaj raty bezpośrednio w obcej walucie. To się opłaca

Na początku nie było takiej opcji, a potem pojawiła się ona trochę po cichu, bez fanfar, jakie powinny jej towarzyszyć. Z tego powodu wciąż jeszcze niewiele osób z niej korzysta. Mowa tutaj o możliwości spłacania rat kredytów zaciąganych w obcych walutach bezpośrednio w takiej walucie,  jakiej kredyt został zaciągnięty. Jest to bardzo opłacalna zmiana dla klienta banku.

Kredyty w walutach obcych

Obecnie jest już ich raczej niewiele, ale przed dekadą kredyty w obcych walutach, głównie w euro i we franku szwajcarskim, były szalenie popularne, zwłaszcza na większe sumy i na dłuższy czas. Związane to było z faktem, iż stopy procentowe w krajach z silniejszymi walutami były zdecydowanie niższe, co oznaczało, że raty kredytu były wyraźnie mniejsze. Dla wielu ludzi ogromnie istotne było to, że niższe stopy procentowe realnie podnosiły zdolność kredytową.

Z dzisiejszej perspektywy można się z tego śmiać przez łzy, ale ktoś, kto nie był w stanie wziąć kredytu w złotówkach na określoną sumę, brał go we frankach, a nawet dokładał jeszcze trochę. Nikt nie przejmował się tym, że wartość zagranicznego pieniądza może się zmienić. A zmiany były gigantyczne i momentalne.

Nieczysta zagrywka banków

Pojawiają się głosy, że sam fakt udzielania kredytów we frankach czy w euro był zagrywką nieuczciwą. To jednak za daleko idące stwierdzenie, ponieważ umowy były jasno przedstawione wszystkim stronom. Ich warunki nie były tajemnicą. Tym niemniej, banki wymyśliły sposób na dodatkowe, nieuprawnione zarobki. Uzyskiwały je dzięki spreadom.

Spread to różnica pomiędzy kursem średnim a kursem sprzedaży bądź zakupu. Częściej definiowany jest jako relatywna różnica pomiędzy kursem sprzedaży i zakupu waluty. Druga z tych definicji jest dokładniejsza, ale bardziej skomplikowana. Niezależnie od sposobu definiowania, spread jest narzutem na wartość pieniądza, który stanowi bezpośredni zysk banku. Jest to poważny problem, ponieważ do niedawna nie było możliwości ucieczki od niego.

Internetowy kantor wymiany walut amronet.pl także posiada spread, ale jest on niewielki. Kantor online pozwala wymienić pieniądze przed spłatą raty i w ten sposób uniknąć pułapki banku, który często przy transakcji nawet nie informował klienta, ile wynosi spread. Poprzez wymianę pieniędzy przed spłatą raty kantor online jest w stanie zmniejszyć nam wysokość raty w skrajnych przypadkach nawet o kilkanaście procent.

Dodaj komentarz